Yeni Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler Açıklandı

Yeni Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler Açıklandı
Yayınlama: 27.08.2021
A+
A-

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede yeni eğitim öğretim döneminde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirlerle gerçekleştirilecek denetimler ve bilgilendirme-farkındalık çalışmaları 5 başlık altında aktarıldı.

KORONAVİRÜS İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

Bu kapsamda servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanlar, kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak, araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak.

SERVİSLERE OTURMA LİSTESİ

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilecek. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjanla yapılacak.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil tüm okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması sağlanacak. 

“Okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri”, her gruba bir gün olacak şekilde düzenlenecek.

Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde öğretmen, öğrenci ve velilerden tespit edilen gönüllü kişilerin müracaatları okul idarelerince alınacak. Bu kişilere “okul geçidi görevlisi eğitimleri”, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile birlikte düzenlenecek. Tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek.

OKULLARDA UYGULAMALI TRAFİK DERSİ

Okullarda trafik güvenliği konusunda uygulamalı ve teorik dersler verilecek

“Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda eğitim dönemi boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Yol kullanıcılarına yönelik sürücü, yaya eğitimleri de yıl boyu sürdürülecek.

Mobil Trafik Eğitim Tırı ile okullarda verilecek eğitimler, il milli eğitim müdürlükleri ile koordine edilerek önceden planlanacak ve mevsim şartlarına göre düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığınca mevcut çocuk trafik eğitim parkları modernize edilecek ve bu parklarda verilen uygulamalı eğitimlerin il ve ilçelerde verilmesine devam edilecek. Yıl içinde kurulması planlanan çocuk trafik eğitim parklarına yönelik çalışmalara gerekli destek sağlanacak.

“Umuma açık yerlerde verilen trafik eğitimleri” kapsamında vatandaşlara yönelik eğitimlere aralıksız devam edilecek.

KESİNTİSİZ DENETİM

“2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu genelgeye göre, eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimler, hafta boyunca kesintisiz yapılacak.

Eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek. Okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip ve personel görevlendirilecek.

Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince tespit edilen trafik kuralı ihlallerine ilişkin düzenlenen “trafik kural ihlali tespit/ihbar tutanakları”nın trafik birimlerince kontrolü yapılarak trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülecek.

İLK GEÇİŞ HAKKI YAYALARIN

Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak.

Okul ve çevresinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri gibi fiziki tedbirler kontrol edilecek. Eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

OKUL SERVİSLERİNE SIKI KURALLAR

Okul servis araçlarının denetiminde Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecek. Belediyelerce düzenlenen “Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi” ve “Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu” bulundurulacak.

Yönetmelikte belirtildiği şekilde standartlara uygun “Okul Taşıtı” yazısı ve “Dur” kırmızı ışık veren lamba araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak.

Araç ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları kullanılır ve çalışır durumda olacak.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ BULUNDURULACAK

Araç kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde olacak.

Araçlarda en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.

Okul servis aracının camları sabit olacak ve camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak.

HER KOLTUKTA EMNİYET KEMERİ

Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılacak.

Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda olacak. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personel, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyacak. Şoför, araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek.

Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak.

Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak.

Servis şoförleri, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyacak.

Her araç için “Okul Servis Araçları Denetim Formu”nda yer alan hususlar titizlikle kontrol edilecek ve eksikliği veya kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler uygulanacak.

ÖZEL İZİN BELGESİ İPTAL EDİLEBİLECEK

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin şoför ve rehber personel bölümünde yer alan şart, görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunulacak, özel izin belgesi iptal edilecek ve gerekli tedbirler alınacak.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklik tespit edilmesi veya cezai müeyyide uygulanması halinde doldurulan formlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla ilgili okul müdürlüğüne, bir sureti de servis aracının bağlı olduğu odaya en geç 7 iş günü içinde gönderilecek.

“ÖNCE YAYA” GÖRSELİ 

Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analizi değerlendirilerek bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerinin daha üst düzeye çıkarılarak yavaşlamaları ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde “Önce Yaya” görselleri çizdirilecek.

Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesi sağlanacak.

Okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi amacıyla okul servis araçlarının çalışma şartları ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla toplantı düzenlenecek.

Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanakları, tespit tarihinden itibaren 3 iş günü içinde okul yönetimlerince teslim alınacak.

REHBER PERSONEL TUTANAK TUTABİLECEK

Bu tutanaklar takip eden 3 iş günü içinde de trafik denetleme birimine veya ekiplerine tutanak karşılığı teslim edilecek.

Rehber personel veya okul geçidi görevlileri, yalnız “DUR” veya “GEÇ” işareti verebileceğinden, görevlilerce hazırlanan ihlal tespit tutanaklarına istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilecek.

Tespit tutanağında yer alan bilgiler, PolNet veri tabanındaki araç bilgileriyle karşılaştırılacak.

EMNİYET VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ

Genelgede alınması istenen genel emniyet ve asayiş tedbirleri de şöyle sıralandı:

“Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak.

Diğer okullarda ise KGYS’ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemleri tamamlanacak.

Okul çevrelerinde metruk olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirler gözden geçirilecek. 

Hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışı önlenecek. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe/oyun salonları gibi yerler denetlenecek.”

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.