ELEKTRİK VE DOĞAL FATURA ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ

ELEKTRİK VE DOĞAL FATURA ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ
REKLAM ALANI
05.02.2018
233
A+
A-

1-25.03.2020 tarihinde (iki hafta önce ) kabul edilen 7226 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolaysıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Ek Madde 13 eklenmiştir.

Ek maddeyle deprem; yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ vb. genel hayatı etkiletecek afetlerde alınacak önlemler arasına elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatlarının bir yıla kadar ertelenmesi durumu da ilave edilmiştir.

Bu düzenlemeye göre elektrik/ doğal gaz dağıtım firmalarının ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilemeyen bedellere ilişkin finansman maliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca karşılanacaktır.

2- Koronavirüs (COVİD-19) salgını tüm dünyaya yayılmıştır. Anayasa 119 maddesinde yurdumuzun tümünde veya belli bölgesinde olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren nedenler arasında “ tehlikeli salgın hastalıkların” ortaya çıkması hali de sayılmıştır.

Salgınla mücadele bağlamında ülkemizde de “ belli kesimlere sokağa çıkma yasağı, 149.382 işyerinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi, şehirlerarası otobüs ve uçak seferlerinin düzenlenmesi, büyükşehirlere giriş/çıkışların izne bağlaması vb.” bir dizi önlemler alınmış ve uygulamaya sokulmuştur.

Ortaya çıkan tehlikeli salgın hastalık; hastalığa karşı alınması kaçınılmaz bu önlemlerden dolayı yurttaşlarımızın büyük bölümünü;  sağlık, psikolojik ve sosyal yönlerin yanı sıra özellikle ekonomik yönden de olumsuz olarak etkilemiştir.

İşyeri kapatılan veya kapatma zorunda kalan, salgın koşullarında iş yapma olanağı kalmayan çok sayıda yurttaşımız işsiz kalmış, evine ekmeğini götürme sıkıntısı çekmeye başlamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca (GİB) Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen gelir vergisi mükellefleri veya İçişleri Bakanlığınca geçici süreli faaliyetlerine ara verilen hizmet sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler için 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde oldukları, mücbir sebep hükümlerinden yararlandırılmaları kabul edilmiştir.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-4.htm)

3-Kamuoyuna yansıyan haberlerden tehlikeli salgın hastalık ve bu amaçla alınan önlemlerden doğrudan etkilenen çok sayıda yurttaşımızın elektrik/ doğalgaz fatura tutarlarını ödeme sıkıntısı çektikleri, bu yüzden yer yer elektrik ve doğalgazlarının kesildiği,  mücbir sebep hali nedeniyle elektrik ve doğal faturalarının ödemelerinin ertelenmesinin arzu edildiği görülmektedir.

4-İçinde bulunulan olağanüstü koşulların ve sosyal devlet olmanın gereği olarak; yaşamsal önemi olan elektrik/doğalgazla ilgili haklı taleplerin göz ardı edilmemesi ve bir şekilde karşılanması uygun olacaktır.

Bu amaçla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolaysıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13’ e   “tehlikeli salgın hastalık” ibaresi ilave edilmesi,  15 gün önceki noksanlığın giderilmesi yeterli olacaktır.

Diğer yandan böylesi durumlarda genel sağlığın düzeltilmesi ve mevcut sakıncaların giderilmesi bağlamında da il umumi hıfzıssıhha komisyonları tarafından de faturaları ödenmediği gerekçesiyle abonelerin elektrik/ doğalgaz bağlantılarının kesilmesini önleyici kararlar alınabilir.

Nitekim eski tarihlerde salgın hastalığa yol açabileceği gerekçesiyle verilmiş uzun süre uygulamada kalmış bu tür kararlar vardır.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.