Bu öğretmenlere müteşekkiriz

Bu öğretmenlere müteşekkiriz
Yayınlama: 20.04.2019
A+
A-

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, “Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var” projesi kapsamında ilçedeki öğretmenlerin yüzde 72’sinin dezavantajlı öğrenciler için gönüllü olduğunu söyledi.

Yüreğir Kaymakamlığı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ekim ayı itibarıyla başlatılan Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi” okullarda yürütülmeye devam ediyor.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takdim edilen Vizyon 2023 ve Adana Valiliği tarafından yürütülen “Güney Adana Kalkınma Programı” hedeflerine ulaşabilmek için öncelikli olarak Yüreğir’deki özel çözüm politikaları geliştirmek gerektiğini söyledi. Vizyon 2023 belgesinde “Bakanlığın tüm kararları veriye dayalı hale gelecek” anlayışından hareketle “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi” hazırlık çalışmalarının 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla başlatıldığını hatırlatan Bingöl, ayrıca Vizyon 2023 belgesinde “Desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, veri analiziyle belirlenerek okul bazında gelişim planlarında gerekli eylemlere yer verilmesi sağlanacaktır” maddesinden hareketle çatı projelerini, “Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var”, “Erken Okul Terkinin Önlenmesi” projeleriyle desteklediklerini kaydetti.

“Fırsatlar ve riskler değerlendirildi”

Kaymakam Bingöl, “2014-2023 Çukurova Bölge Planı, “Beşeri Sermayeyi Geliştirmek” başlığında da belirtildiği gibi 2040 yılı sonrasında ülke nüfusunun yaşlanmasıyla fırsat penceresi kapanacağı öngörüsü göz önünde bulundurulduğunda, eğitimin niteliğini arttırıcı yönde politikaların ülke genelinde hızla geliştirilmesi gerekmektedir. İlçemiz özelinde eğitimin niteliğini arttırıcı yönde proaktif politika olarak “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi” Kaymakamlığımız tarafından hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ve meslek liseleri yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşan “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi Yürütme Komisyonları” oluşturulduğunu ifade eden, Kaymakam Bingöl, “Yüreğir ilçesinde bulunan eğitimin tüm paydaşlarıyla SWOT analizleri ve saha çalışmalarıyla sorunlar tespit edilmiştir. Fırsatlar ve riskler değerlendirilmiştir. Güçlü yönler göz önünde bulundurularak zayıf yönlerin geliştirilmesi stratejisi benimsenmiştir. TOWS Matrisi hazırlanarak Yüreğir ilçesine uygun şartlarda çözüm önerileri geliştirilmiştir. Her öğretim kademesinin eğitimcileriyle toplantılar düzenlenmiş, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik olarak yapılması gerekenler tespit edilmiştir” dedi.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 72’Sİ DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER İÇİN GÖNÜLLÜ YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI, VİZYON 2023 VE ADANA VALİLİĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “GÜNEY ADANA KALKINMA PROGRAMI” HEDEFLERİNE ULAŞABİLMEK İÇİN “HER ÖĞRETMENİN DEZAVANTAJLI BİR ÖĞRENCİSİ VAR” VE “ERKEN OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ” PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRDİ

“Adana 2018 LGS’de 61’inci sırada”

Adana’nın 2018 yılı Lise Giriş Sınavlarında Türkiye’de 61. sırada olduğunu belirten Bingöl, “Maalesef Yüreğir ilçemiz ise ilimiz eğitiminin profili düşük ilçelerinden birisidir. Yüreğir ilçesinin akademik başarısının artışı ilimizin Türkiye ortalamasında üst sıralara yükselmesini sağlayacaktır. Projenin temel sistemi öncelikle okullarımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde de belirtilen tüm alanlarda durumlarını tespit etmelerinin sağlanmasıdır. Okul ders zümreleri, okulun kademelerine göre branş başarı durumlarını tespit etmişlerdir. 8. ve 12. Sınıflar için bir önceki yılın merkezi sınavları referans alınmıştır. Branşlara göre mevcut durumu tespit eden eğitimciler bir sonraki yıl için ulaşılabilir küçük hedefler belirlemişlerdir” şeklinde konuştu.

Her öğretmene dezavantajlı öğrenci

Eğitimde başarıyı yakalayabilmenin temel önceliklerinden ilkinin ailenin sosyoekonomik durumunun niteliği olduğunu ifade eden Kaymakam Bingöl, şöyle devam etti:

“Proje kapsamında okullarımızda öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz taranmış olup maddi yetersizlik, ebeveyn ölümü, ebeveyn ayrılığı, çevresel yetersizlikler, sağlık sorunları gibi başlıklarda öğrencilerimizin dezavantajları tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin dezavantajlarını kısmen/tamamen ortadan kaldırmak için öğretmenlerimiz ve okul yöneticileri tarafından izleme ve müdahale süreci başlatılmıştır.İlçemizde görev yapan öğretmenlerimizle birlikte gönüllülük esasıyla hareket ederek öğrencilerimize ulaşma ve rehberlik etme süreci başlatılmıştır.”

“Öğretmenlerin yüzde 72’si gönüllü”

“Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var!” projesinde gönüllü olarak görev alan öğretmenler tarafından bütün okullarda eğitim gören öğrencilerin tarandığını bildiren Bingöl, “Dezavantajlı öğrencilerimiz tespit edilmiştir. Dezavantajlı olarak belirlenen öğrencilerimizle ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. İlçemizde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72’si bu projede gönüllü olarak görev almıştır. İlçemiz genelinde mevsimlik tarım işçiliği, ekonomik yetersizlikler, farkındalık düzeyinin yeterli olmaması gibi nedenlerden dolayı sürekli devamsız öğrenci sayımız fazladır. “Erken Okul Terkinin Önlenmesi Projesi” ile birlikte okullarımız harekete geçirilmiştir. Okullarımızın sürekli devamsız öğrenci oranı yüzde 4,11 olarak tespit edilmiştir. Yılsonuna kadar bu oranın yüzde 2,58 seviyesine düşürülmesi amaçlanmaktadır. İlkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerimizin yaklaşık olarak yüzde 3,23’ü okuma yazma bilmemektedir. Projemize destek veren öğretmenlerimizin gayretleriyle yılsonuna kadar bu oranın yüzde 2,37 seviyesine düşeceği öngörülmektedir. Okullarımızın lise ve üniversiteye giriş sınavları için başarılarını yükseltmeleri de önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda tüm okullarımız merkezi sınavlarda ortalama yıllık artış hedeflerini belirlemişlerdir. Okullarımız kendi belirledikleri hedeflere ulaştıkları takdirde ortalama 4 yılda tüm eğitim kademelerinde Türkiye ortalaması yakalanarak Yüreğir ilimizin sırtında yük olmaktan çıkacaktır” dedi.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.